Ma 2017. március 24. péntek,    
Gábor napja van.    
Látogatók száma : 28618884    


HonlapkeszitesSokat alkalmatlankodott a magyaroknak a török segítségével

Négyszáznegyvenhat évvel ezelőtt halt meg Szapolyai János Zsigmond erdélyi fejedelem, aki II. János néven Magyarország választott királya volt, és aki uralkodásának utolsó évében a tordai országgyűlés kimondta – Európában elsőként –, hogy a bevett vallások szabadon gyakoroltatnak. I. Szapolyai János magyar király és Izabella lengyel hercegnő egyetlen gyermeke volt, 1541. augusztus 29-én, a II. Szulejmán szultánnak való bemutatásakor foglalták el csellel a törökök a budai várat.


Uralkodása alatt I. Ferdinánddal folytatott állandó küzdelmet a kelet-magyarországi és tiszántúli megyék birtoklásáért, evégből is a törökhöz húzott a fejedelem szíve egész életében. Aztán fiatal halála előtt egy esztendővel, 1570-ben, a speyeri egyezményben János Zsigmond lemondott a magyar királyi címről I. Miksa javára, így fejedelemként uralkodhatott Erdély és a Partium fölött, míg a Szent Korona végérvényesen a Habsburgok fejére került.

„Zápolyai János Zsigmond, Zápolyai János királynak fia, bement Izabella anyjával együtt Erdélybe 1541-ben, és birta a fejedelemséget 30 esztendeig. Ez igen gyenge levén, helyette Izabella fogott az igazgatáshoz, Martinuzzi György (Frater) váradi püspök, kincstartó, és Petrovics Péter, temesvári kormányzó tutorsága alatt.”

„De nem sokáig birhatta Erdélyt Izabella békességben, mert Martinuzzi György püspök a török alatt nem kivánván lenni, titkon Ferdinándnak ajánlotta Erdélyországot, ki is Kastaldus hadvezér által arra birta Izabellát, hogy Erdélyt a magyarországi koronával és Kassa városával Ferdinándnak engedné, maga pedig Erdélyből kiköltöznék fiával együtt Sziléziába, az oppáviai herczegségbe, melyet neki Ferdinánd százezer aranynyal együtt Erdélyországért ajánlott 1551-ben.”

„Martinuzzi püspöknek ezen hűségét szépen megjutalmazta ugyan Ferdinánd, esztergomi érsekké és erdélyi kormányzóvá tevén őtet. De a jóval kevés ideig élhetett, mert csakhamar azután nagy gyanuba esvén, hogy titkon a törökkel tart, Kastaldus vezér őtet némely gyilkos katonák által megölette.”

„Ferdinánd sem birhatta sokáig Erdélyt, mert Szolimán, török császár mindaddig hadakozott ellene, mignem Erdélyt Izabellának visszaadná, melyet meg is cselekedett, nem reménylhetvén különben Szolimántól békességet.”

„Visszajövén Izabella fiával együtt Erdélybe, 1555-dik esztendőben, Bebek Ferencz kezde ellene vádaskodni a török portánál, mintha nem volna alkalmatos az igazgatásra, és magát kormányzóvá tétette. De csakhamar torkára forrott a vádaskodás, mert Izabella szép szin alatt Bebek Ferenczet, Kendy Ferenczet és Antalt magához hivatván, őket Fehérváron éjjel megölette titkon, 1558-dik esztendőben, mely után maga is nem sokára halálos nyavalyába esvén, meghalt 1559-dik esztendőben.”

„Ifju Jánosra szállván anyja halála után az igazgatás, sokat alkalmatlankodott a magyaroknak a török segitségével, kit is, hogy jobb barátjává tehessen, Blandrata György, udvari orvosa tanácsából a sociniána, vagy az unitária vallásra állott, és azt Erdélyben minden módon igyekezett terjeszteni. De igy sem nyerhette meg Szolimán császárnak azt a kegyelmét, hogy igérete szerint neki visszaadná Budát Magyarországgal együtt, melyért is elméjét a békességre fordította, és Maximilián királylyal 1570-ben megegyezett ily pontokban: 1. hogy ne királyi, hanem fejedelmi czimmel birja Erdélyt, és Magyarországban Bihar-, Mármaros-, Kraszna- és Közép-Szolnok vármegyéket életéig. Maximilián őtet a török ellen védelmezze, és ha Erdélyből kiszorittatnék, az oppáviai herczegséget birja Sziléziában. 2. Unokái közül adjon a császár egy herczeg-kisasszonyt neki feleségül.”

„De sokáig nem élhetett a békesség hasznával János, mert 1571-ben, Mártius 2-kán meghalt magtalanúl 31 éves korában.”

Dr. Papp Attila2017-03-23 10:41:00


  A kialvatlanság már népbetegség Magyarországon

A kialvatlanság már népbetegségnek számít Magyarországon - hangzott el az M1 aktuális csatorna műsorában.


  Idén is folytatódnak a szélsőséges időjárási jelenségek

A 2016-os rekordmeleg után folytatódnak a szélsőséges időjárási jelenségek 2017-ben is a Meteorológiai Világszervezet (WMO) keddi jelentése szerint.


  Visszatekintés: immár öt éve az írás bűvöletében

Nyolc kötet, tucatnyi tudományos cikk olyan „A”-kategóriás szaklapokban, mint a JURA és az Új Magyar Közigazgatás, félszáz tanulmány a Zalai Hírlapban, majd ugyanennyi hetilapunk online felületén, nem beszélve a több ezer közéleti cikkről. Ugyanakkor, tavaly decemberben már az ötödik olyan Kanizsai Antológia kerülhetett fel dr. Papp Attila könyvespolcára, amely az ő írását is megőrizte az utókornak. Hetilapunk külsős munkatársa immár az ötödik éve él az írás bűvöletében.


  Tekintettel másodrendű vádlott hajlíthatatlan jellemére…

Ma lenne 76 éves. Még sétálhatna a Duna partján, a Parlament előtt, játszhatna az unokáival, izgatottan várhatná a tavaszi focibajnokságot, beülhetne egy pizzára valamelyik étterembe. Rácsodálkozhatna erre a száguldó, rohanó világunkra, az ismét a határainkat fenyegető migránsokra, és biztos, hogy nem értene egyet a balliberális „nyomulással”. Hiszen amíg élt, ez ellen küzdött. A magyar szabadságért küzdött. Értünk harcolt. Mansfeld Péter ma lenne 76 éves…


  Matuska: Most van az ideje annak, hogy erősítsük Magyarországot

Most van az ideje annak, hogy erősítsük Magyarországot. Össze kell fognunk. Legalább egy olimpiát tudnánk megcsinálni. – jelentette ki városunk vendége a hallgatóság helyeslő moraja közepette - Aki ezt nem érti meg, az nem akarja, hogy legyen egy erős Magyarország. - A kommunista diktatúrák áldozataira való csütörtöki városi megemlékezés nem szűkölködött napjainkat megszólító tanulságokkal. – Mert a rosszul megírt történelem visszajár, a meg nem írt történelem el sem megy. – ezt már Cseresnyés Péter államtitkár szögezte le.


  Elevenen égett el a magyar szabadságért…

A szabadságért halt meg ez a fiú, a szabadságért, pedig annak csak egyszerű, nyers értelmét érthette. Ösztönösen érezte, mit jelent az, ha szabad vagy, szabadon beszélsz, jársz, gondolkodsz, teszel: élsz. Csak ennyit: mi az a „nyers” szabadság, ezt érezte a zsigereiben. És mivel a kommunisták leszaggatták róla ennek a gyermeki ésszel felfogott szabadságnak a köntösét, ezért úgy döntött, nem marad. De azt is eldöntötte, úgy megy el, hogy a felnőttek, magukban szégyenkezve érezzék át, mit is jelent egy igazi hős bátorsága. Hatvanöt esztendeje, ezen a napon született Bauer Sándor. És csupán 17 éves volt, mikor a legszörnyűbb kínhalált választva kiáltotta világgá: magyarok, szabadon akartam élni…

FRISS HÍREK

A nap vicceállás Nagykanizsa, munka Nagykanizsa, Jooble
jooble